Región Vysoké Tatry

Pohorie Vysoké Tatry sa nachádza na severe Slovenska na hranici s Poľskom a je jediným karpatským pohorím alpského charakteru na Slovensku. Svojou rozlohou – 341 km2 ( 260 km2 na Slovensku a 81 km2 ) patria Vysoké Tatry medzi najmenšie veľhory sveta. Od Belianskych Tatier ich oddeľuje Kopské sedlo.

Vo Vysokých Tatrách sa nachádza 15 samostatných osád, ktoré sa spojili do jedného administratívneho celku- mesta Vysoké Tatry, ktoré je vďaka tomu jedným z najväčších miest na Slovensku. Centrom Vysokých Tatier je Starý Smokovec, ktorý spolu s Tatranskou Lomnicou a Štrbským plesom patria medzi najvyhľadávanejšie strediská Vysokých Tatier.

Súčasťou Vysokých Tatier sú smrekové či borovicové lesy, ľadovcové doliny, morény či plesá. Vysoké Tatry sú ideálnym prostredím pre horskú turistiku, horolezectvo či lyžovanie. V roku 1949 boli Vysoké Tatry vyhlásené za prvý národný park na Slovensku – TANAP (Tatranský národný park) a v roku 1993 boi vyhlásené UNESCO-m za „Biosférickú rezerváciu Tatry“.